Vuosikokous 19.4.2024

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN

Osuuskunta keskikaistan vuosikokous pidetään pe 19.4.2024 klo 17.00.

Paikka: Osuuskunta Keskikaistan toimitilat osoitteessa Mestarintie 4, 67600 Kokkola.

Osallistuminen on mahdollista myös Teamsin kautta. Linkki lähetetään sähköpostitse ilmoittautuneille.

Pyydämme ilmoittautumaan osallistumisesta viimeistään viikkoa ennen kokouksen ajankohtaa sähköpostitse: teija.hietala@keskikaista.fi.

Käsiteltävät asiat

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa.

2) Todetaan kokouksen laillisuus ja läsnäolijat.

3) Esitetään tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja toimintakertomus edelliseltä tilikaudelta.

4) Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta.

5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä osuuskunnan hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta.

6) Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä.

7) Määrätään osuuskunnan hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot.

8) Valitaan jäsenet ja varajäsenet hallitukseen.

9) Valitaan joko tilintarkastusyhteisö tai vähintään yksi tilintarkastaja ja vähintään yksi varatilintarkastaja tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä.

10) Päätetään palvelujen hinnoitteluperiaatteista.

11) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

OSUUSKUNTA KESKIKAISTAN HALLITUS