Vuosikokous 23.4.2019 klo. 17.00

Kutsu Osuuskunta Keskikaistan jäsenille sääntömääräiseen vuosikokoukseen

Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa.

2) Todetaan kokouksen laillisuus ja läsnäolijat

3) Esitetään tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja toimintakertomus edelliseltä tilikaudelta.

4) Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta.

5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä osuuskunnan hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta.

6) Sääntömuutokset (tarkennus alla)

7) Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä

8) Määrätään osuuskunnan hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot.

9) Valitaan jäsenet ja varajäsenet hallitukseen.

10) Valitaan vähintään kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä.

11) Päätetään palvelujen hinnoitteluperiaatteista.

12) Valtuutetaan osuuskunnan hallitus määräämään osuuskunnan liittymismaksu.

13) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Tarkennukset sääntömuutokseen (6)

1. Osuus –nimikkeen muutos jäsenosuudeksi

– Tämä muutos selkeyttää mistä osuudesta on kyse kun sääntöihin lisätään myös liittymäosuus.

2. Pykälän lisäys liittymäosuudesta

– Tämänhetkisen käytännön mukaan Keskikaistan liittymämaksut on kirjattu palautuskelpoisuuden vuoksi kirjanpidon taseeseen velaksi. Tämä aiheuttaa oman ja vieraan pääoman suhteesta laskettavan omavaraisuusasteen ’vääristymän’. Sääntömuutos mahdollistaa sen että nykyisen kirjauskäytännön lisäksi osuuskunta voi päättää myös liittymäosuuksien antamisesta. Liittymäosuudet kirjataan oman pääoman puolelle. Oman pääoman vahvistamisella parannetaan osuuskunnan luottokelpoisuusluokitusta ja tavoitellaan rahoituskustannusten pienentämistä.

– Nykyisten liittymien omistajia tullaan lähestymään kirjeellä jossa tiedotetaan muutoksesta, ja jonka liitteenä on allekirjoitettava hyväksymiskirje liittymämaksun muuttamisesta liittymäosuudeksi. Liittymän omistaja voi joko hyväksyä tai hylätä muutosehdotuksen, ja lähettää Keskikaistalle päätöksestään allekirjoitetun kirjeen palautuskuoressa.

Mikä muuttuu jos liittymämaksu merkitään liittymäosuudeksi?

– Liittymän omistajan kannalta muuttuu ainoastaan palautusaikataulu*, sekä kirjauskäytäntö Keskikaistalla.

*Liittymäosuuden palautusaikataulu on liittymän irtisanomishetkestä seuraavan tilikauden päättyessä kun nykyisen liittymämaksun palautusaikataulu on irtisanomishetkestä kymmenen vuoden kuluttua. Huomioitavaa on että molemmissa tapauksissa liittymäsopimus voidaan irtisanoa ainoastaan kun rakennus jossa liittymä on, puretaan ja poistetaan kiinteistörekisteristä. Palautettavasta maksusta vähennetään purkamisesta aiheutuneet kustannukset.

3. Kutsu osuuskunnan kokoukseen vastaisuudessa vain Internet-sivuilla

– Nykyään säännöissä määrätty lehti-ilmoituksella tehtävä kokouskutsu jää pois.

4. Tilintarkastusyhteisö lisätty kahteen pykälään

Sääntöihin lisättiin tilintarkastajan pyynnöstä mahdollisuus valita tilintarkastusyhteisö varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsiteltäviin asioihin sekä erilliseen pykälään ’Tilintarkastaja ja tilintarkastus’.

5. Hallitus

– Sääntömuutoksen jälkeen valitaan vähintään kaksi varajäsentä kun voimassaolevien sääntöjen mukaan jokaisella valitulla jäsenellä tulee olla varajäsen.

– Muutos kuntasektorin mahdollisuudesta asettaa jäseniä. Kokkolan ja Kannuksen kaupunki ovat asettaneet vuorovuosin joko varsinaiset tai asiantuntijajäsenet. Sääntömuutos mahdollistaa sen, että sekä Kokkolan että Kannuksen kaupunki voivat asettaa hallitukseen varsinaiset jäsenet.

6. Sääntöpykälän 19 poistaminen

– Pykälä poistetaan koska asia on todettu jo osuuskuntalaissa.

7. Muita pienimuotoisia korjauksia

sääntövertailu.pdf