Julkinen kuuleminen laajakaistaverkon rakentamisesta Kannuksen alueella

Osuuskunta Keskikaista suunnittelee Kannuksen Kyläverkko 2 hanketta Yli-Kannuksen, Korpelan ja Polvikosken alueella. Tilaajaliittymät toteutetaan kiinteillä valokuituyhteyksillä, joilla tarjotaan vähintään 100Mbit/s symmetrisiä laajakaistayhteyksiä. Yhteysnopeudet ovat nostettavissa 1000Mbit/s asti. Investointi hankkeeseen on haettu Pohjanmaan ELY-keskuksesta EU:n maaseuturahaston tukea.

Tällä kuulemismenettelyllä Pohjanmaan ELY-keskus pyytää operaattoreita ilmoittamaan, mikäli niillä on rakennettavalla alueella vastaavaa laajakaistaverkkoa, josta tarjotaan kuluttajaliittymiä, tai aikovat rakentaa alueelle vastaavaa laajakaistaverkkoa kolmen vuoden kuluessa tämän julkisen kuulemisen julkaisemispäivämäärästä, joka on 11.3.2024.

Ilmoitus löytyy osoitteesta:

https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset