Muutos liittymämaksuista

Liittymämaksun muuttaminen liittymäosuudeksi

Olemme lähestyneet nykyisten liittymien omistajia kirjeellä jossa tiedotetaan muutoksesta, ja jonka liitteenä on allekirjoitettava hyväksymiskirje liittymämaksun muuttamisesta liittymäosuudeksi. Liittymän omistaja voi hyväksyä muutosehdotuksen, ja lähettää Keskikaistalle päätöksestään allekirjoitetun kirjeen palautuskuoressa.

Vanhan käytännön mukaan Keskikaistan liittymämaksut on kirjattu palautuskelpoisuuden vuoksi kirjanpidon taseeseen velaksi. Tämä on aiheuttanut oman ja vieraan pääoman suhteesta laskettavan omavaraisuusasteen ’vääristymän’. Tehty sääntömuutos mahdollistaa sen että vanhan kirjauskäytännön lisäksi osuuskunta voi päättää myös liittymäosuuksien antamisesta. Kaikki uudet liittymät käsitellään liittymäosuuksina.

Liittymäosuudet kirjataan oman pääoman puolelle. Oman pääoman vahvistamisella parannetaan osuuskunnan luottokelpoisuusluokitusta ja tavoitellaan rahoituskustannusten pienentämistä.

Mikä muuttuu jos liittymämaksu merkitään liittymäosuudeksi?

  • Liittymän omistajan kannalta muuttuu ainoastaan palautusaikataulu*, sekä kirjauskäytäntö Keskikaistalla.

*Liittymäosuuden palautusaikataulu on liittymän irtisanomishetkestä seuraavan tilikauden päättyessä kun nykyisen liittymämaksun palautusaikataulu on irtisanomishetkestä kymmenen vuoden kuluttua. Huomioitavaa on että molemmissa tapauksissa liittymäsopimus voidaan irtisanoa ainoastaan kun rakennus jossa liittymä on, puretaan ja poistetaan kiinteistörekisteristä. Palautettavasta maksusta vähennetään purkamisesta aiheutuneet kustannukset.