Julkinen kuuleminen laajakaistaverkon rakentamisesta Kannuksen ja Kalajoen alueelle

Osuuskunta Keskikaista suunnittelee Kannuksen Kyläverkko hankkeen laajentamista Kalajoen Ainalintien ja Kannuksen Rautiontien alueille. Tilaajaliittymät toteutetaan kiinteillä valokuituyhteyksillä, joilla tarjotaan vähintään 100Mbit/s symmetrisiä laajakaistayhteyksiä. Yhteysnopeudet ovat nostettavissa 1000Mbit/s asti. Investointihankkeeseen on haettu Pohjanmaan ELY-keskuksesta EU:n maaseuturahaston tukea.

Tällä kuulemismenettelyllä Pohjanmaan ELY-keskus pyytää operaattoreita ilmoittamaan, jos niillä on rakennettavalla alueella vastaavaa laajakaistaverkkoa, josta tarjotaan kuluttajaliittymiä, tai jos ne aikovat rakentaa alueelle vastaavaa laajakaistaverkkoa kolmen vuoden kuluessa tämän julkisen kuulemisen ilmoituksen julkaisemispäivämäärästä, joka on 23.5.2022.

Ilmoitus

Ne operaattorit, joita tämä ilmoitus koskee, voivat tehdä ilmoituksen asiasta. Määräaika ilmoituksen jättämiselle on 23.6.2022.

Ilmoitus pyydetään toimittamaan sähköpostitse johonkin seuraavista

osoitteista:

•  sirkku.wacklin(at)ely-keskus.fi

•  kirjaamo.pohjanmaa(at)ely-keskus.fi

sekä osoitteeseen:

 •  ville.hietala(at)keskikaista.fi

Lisätietoja

Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteyshenkilö

Sirkku Wacklin

sirkku.wackiln(at)ely-keskus.fi

Ville Hietala, Osuuskunta Keskikaista

ville.hietala(at)keskikaista.fi

p. 045 3198197